Predikanten

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Hier worden alle predikanten vermeld vanaf het eerste uur. Voor zover beschikbaar worden afbeedlingen geplaatst en overige bijzonderheden. Als u beschikt over bijzondere informatie of afbeeldingen, geeft u dit dan alstublieft door. Dat kan door <strong><a href=”mailto:dorpskerk@dorpskerk-oosterwolde.nl?SUBJECT=informatie”>HIER</a></strong> te klikken.

———————————————————————————————- <em>Veel informatie over de eerste 13 genummerde is op basis van informatie uit het boek “Volglijsten van predikanten” speciaal voor de Zevenwouden en opgesteld in 1763 (!) door Cobus Engelsma, emeritus predikant in Gorredijk. Dit wordt echter niet altijd als honderd procent betrouwbaar beschouwd.</em>

1. 1597-1612 Jacob Roelofs (ook: Jacobus Rudolphi) Dit was de voormalig pastoor die overging met de Hervorming Hij was eerste predikant van de gehele gemeente Ooststellingwerf Hij vertrok naar Oldeberkoop Vervolgens werden tot 1700 de dorpen Oosterwolde, Fochteloo, Appelscha, Donkerbroek en Haule kerkelijk samengevoegd. Van die samenvoeging waren achtereenvolgens predikant:

2. 1612-1616 Johan de Bruine Kwam van Eelde Vertrok naar Beetsterzwaag

3. 1616-1620 Klaas Jans Noemde zichzelf Nicolaus Johannes Schuiring Kwam van Rijperkerk-Hardegarijp Vertrok naar Oudeschoot

4. 1620-1624 Hendrik de Bruine (door Engelsma niet genoemd) Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Tjerkgaast

5. 1624-1664 (!) Bernard Holtrop Geboren circa 1600 Munsterland Gehuwd ca. 1615 met Anna Hemelgaart Ze kregen negen kinderen. Bevestigd in Oosterwolde Daar met emeritaat en overleden in 1673 Een zoon van Bernardus, Gerardus, was van 1653-1673 predikant in Makkinga, Elsloo en Langedijke

6. 1664-1670 Herman van der Vecht Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Oudeschoot

7. 1670-1699 Jacob Buma (ook wel: Bouma) Bevestigd in Oosterwolde Daar overleden

In 1700 besloten de Staaten de dorpen Donkerbroek en Haule van de samenvoeging af te scheiden. Van de resterende dorpen Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha waren achtereenvolgens predikant:

8. 1701-1704 Albert Swaga Bevestigd in Oosterwolde op 4-5-1701 Daar overleden eind 1704.

9. 1705-1737 Cornelis Nauta Gehuwd op 25-4-1710 in Langezwaag met Hillegona Ekkes Bevestigd in Oosterwolde op 2-09-1705 Daar ook overleden eind 1737, begin 1738 Hij wijdde de nieuwgebouwde kerk tijdens kerstdagen 1735 in. Op 25 december met Ezra 6: 15 en 16 Op 26 december met Hagga� 2: 10

10. 1738-1743 Willen Ram Gehuwd met Margaretha Thaalen Bevestigd in Oosterwolde op 1-10-1738 Vertrok naar Morra c.a. op 7-8-1743

11. 1744-1751 Hendrik Lubeley (geb. 5-4-1714) Bevestigd in Oosterwolde 2-9-1744 Hij huwt op 1-12-1747 in Leeuwarden met Tjitske Andeles Vertrok naar Roordahuizum op 1-9-1751

12. 1753-1758 Wytze Fenema Bevestigd in Oosterwolde 3 juni 1753 Vertrok 6-9-1758 naar Molkwerum met een afscheidspreek over Jeremia 17:16

13. 1759-1763 Sylvester W.C. Engelberts Bevestigd in Oosterwolde 26-8-1759 Zijn intredepreek op 2-9-1759 was uit Jesaja 49:8 Vertrok naar Noordwolde waar hij negen jaar heeft gestaan. Daar huwt hij op 2-6-1776 Anna Maria Fr. Gempten; tenslotte stond hij nog 35 jaar in Grouw waar hij overleed op 21 augustus 1811.

14. 1769-1774 Wieger Martini Gehuwd in Oosterbierum op 18-1-1778 met Amarentia Gonggrijp Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Pieterbierum

15. 1774-1775 Isaäc Cahais Waarschijnlijk in Franeker gehuwd met Maria Louisa Roma op 24-10-1795 Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Rinsumageest

16. 1775-1779 Jacob Hoekema Bevestigd in Oosterwolde Daar overleden

17. 1780-1781 Johan Groenewoud Gehuwd op 11-6-1780 in Oosterwolde met Sjuke Duursma van der Bles Bevestigd in Oosterwolde Vertok naar Deinum

18. 1781-1782 Jacob de Vries Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Wanneperveen

19. 1782-1791 Horatius Virtinga Acker Gehuwd met Fakalina Prumers Kwam van Steggerda Vertrok naar Wanneperveen

20. 1793-1802 C.H.G. Cramer Bevestigd in Oosterwolde

21. 1803-1830 Ernst Frederik Rost Ingeschreven als student bij de Groninger Academie op 6 september 1793. Gehuwd in Eexta (Gr.) op 3-12-1799 met Annegijn Reinst Starke. Kwam van Oldelamer-Oldetrijne In Oosterwolde overleden op 17-11-1830

22. 1832-1845 J.C.A. van de Siepkamp (zwager van notaris Klaas Tadema uit Oosterwolde) Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Oosterzee-Echten

23. 1845-1865 A.A. van Riesen Scholtens Gehuwd met Cornelia Uilkens Bevestigd in Oosterwolde Daar overlijdt op 20-06-1847 zijn vrouw Zijn predikantschap eindigt in 1865 Hij overlijdt in Oosterwolde op 30-01-1865 (48 jr.)

24. 1865-1869 A.E. Coolhaas van der Woude jr. Op 9-12-1869 in Lemsterland gehuwd met Henrietta Catharina van der Siepkamp, dochter van de predikant onder nummer 22 Kwam van Meeden Vertrok naar Engelum

25. 1870-1873 Jan Egens van Iterson Gehuwd met Margaretha Johanna Horch Kwam van Giethoorn Vertrok naar Beetgum Overleden 5-08-1909 in Tietjerksteradeel op 69-jarige leeftijd

26. 1873-1875 J.D.C. Koch jr. Kwam van Kuinre Vertrok naar Norg

27. 1875-1876 Paulus Willem van Doorn Gehuwd met Aletta J.H.C.A. Viehmann Kwam van Steenwijkerwold Vertrok naar Oldeberkoop

28. 1876-1879 F. van Leeuwen Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Gorredijk

29. 1879-1884 Albertus Egbert van Eerde J.R. zn Gehuwd (op 15-06-1870 in Workum) met Gelkje de Jong Kwam van Workum Vertrok naar Olst

30. 1887-1890 H. de Boer Kwam van Wevershoof Vertrok naar Morra c.a.

31. 1891-1895 R.A. Damé Kwam van Ruinen in Oosterwolde met emeritaat Was voor Ruinen predikant in Wedde. Hij werd geboren te Langezwaag, gemeente Opsterland, op 21 september 1827 als zoon van Jan Sinninghe Damsté en Anntje Pieters Piersma en overleden op 70-jarige leeftijd in 1898. In leven gehuwd met Gerarda Buijsing Damsté. Zij kregen samen 10 kinderen.(Jan Reinier Gerard (1858), Roelina Antonia Charlotte(1859), Anna Gerarda (1860), Antonia Petronella (1862), Johanna Margaretha (1864), Lotje (1866), Pieter Jan (1867), Petrus Julius Reinhard (1869), Hendrik Titus (1871) en Johanna Jacoba Afina (1873). Tijdens een reünie in Groningen van predikanten met de naam Damsté, werd elk van hen gekoppeld aan een latijnse spreuk. Onderstaande spreuk behoorde bij Reinhard Antonie en luidde: Tempestiva quies, major post otia virtus. – Rust op tijd, na een rustperiode ben je meer mans. Gelet op het aantal kinderen een passend gekozen spreuk.

32. 1898-1901 Jacobus Lambertus Klein Gehuwd met Theodora Wilhelmina de Boer Kwam van Beetgum Vertrok naar Callantsoog <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/DK_JLKlein.jpg” alt=”ds. J.L. Klein”

33. 1902-1909 Louis Adrën Bähler Gehuwd met Gezina Boerma Kwam van Schiermonnikoog Vertrok (14-03-1909) naar Aduard Kijk ook <a href=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/?page_id=15″TARGET=”nieuw”><strong>HIER</strong></a> voor de tekst van Bunskoeke elders op deze site, of <strong><a href=”http://www.bahler.nl”TARGET=”nieuw”>HIER</a></strong> om naar de website over Bähler (en zijn voorouders) te gaan. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/L.A. Bahler.jpg” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”L.A. Bähler”

34. 1909-1916 <a href=”http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19160302&id=LC-19160302-4003″TARGET=”nieuw”><strong>T. Leendertz</strong></a> Bevestigd in Oosterwolde Huwt daar op 17-04-1915 met Sjoukje de Jong (Ureterp) Vertrok naar Beets (N.H.) <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/TLeendertz.jpg” alt=”T. Leendertz” /> Na het vertrek van Leendertz zijn ettelijke beroepen uitgebracht, maar als het er op aan komt neemt niemand een beroep aan vanwege de ‘slechte ligging en onvoldoende inrichting der pastorie’ <em>(bron: verslag kiescollege 26 november 1917)</em>

35. 1918-1923 B. ter Haar Dzn Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Groenlo

36. 1923-1938 K.J. de Groot (1893-1982) Kwam van Oldehove Vertrok naar Buitenpost. Ligt begraven op de begraafplaats in Oosterwolde.

37. 1939-1946 C. Cadée Kwam van Arum Vertrok naar Haaksbergen

38. 1946-1951 J. Arth. Mulder Kwam van Meeden Vertrok naar Naarden

39. 1951-1956 P.J. vander Vange Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Zutphen

40. 1957-1962 J.A. Labrie Kwam van Oost- en Midwoud Vertrok naar Huizum

41. 1963-1966 C.J. van Royen Kwam van Scheemda Vertrok als Secretaris van de V.V.H.

42. 1967-1974 H.J. van Dijk Kwam van Winschoten In Oosterwolde met emeritaat

43. 1976-1984 J.W. Lamberts (tot 1978 hulpprediker) Kwam van Rottevalle-Boornbergum In Oosterwolde met emeritaat Daar overleden op <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Lamberts.jpg” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”Jan Lamberts”

44. 1965-1980 G.C. Ruissen (tot 1978 hulpprediker) Kwam van Blijham-Nieuweschans In Oosterwolde overleden

45. 1983-1988 G.A. Koelman Bevestigd in Oosterwolde Vertrok naar Rotterdam <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Koelman.jpg” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”Guus Koelman”

46. 1985- Engel Jan Struif Gehuwd met Conny Davidse Kwam van Zuidhorn In Oosterwolde met emeritaat <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Struif.jpg” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”Engel Jan Struif”

47. 1990- Bob Haanstra Bevestigd in Oosterwolde Vertrok in 1999 naar Steenwijk <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Haanstra.jpg” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”Bob Haanstra”

48. Rein van der Woude Kwam in 2000 van Nijmegen. Uit Oosterwolde in 2005 vanwege VUT Verhuisd naar Drachten. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Rein-vd-Woude.JPG” border=”0″ width=”25%” vspace=”15″alt=”Rein van der Woude” />