Klokkenstoel

Gegevens over de klokkenstoel te Oosterwolde (Frl.) <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Klokkenstoel-O.jpg” alt=”Klokkenstoel – Oosterwolde (Frl.)” /> Kapvorm: Schilddak Dakbedekking: Gepotdekselde planken Materiaal stoel: Eikenhout Fundering: Acht zwerfkeien waarop gemetselde poeren Bouwjaar stoel: Eerste vermelding 1735 Luidsysteem: Vallende klepel elektrisch aangedreven Wordt geluid bij: Begrafenissen, kerkdiensten  en dagelijks om 9.00 uur. Gegevens van de grote klok Gegoten door: Herman. Hergoten door Van Bergen te Midwolda in 1936 Gietjaar klok: 1492; hergoten in 1936 Diameter klok: 118 cm Gewicht klok: 1055 kg Gegevens van de kleine klok Gegoten door: Jacobus van Bergen te Midwolda Gietjaar klok: 1948 Diameter klok: 110 cm Gewicht klok: 842 kg Eigenaar: PKN gemeente Oosterwolde c.a. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Klokken-O.jpg” alt=”Klokken in de klokkenstoel – Oosterwolde (Frl.)” /> Tekst op de grote klok: (de tekst is van de oorspronkelijke klok): – MARIA  BEN  ICK  GEHETEN  DAT  KERSPEL  TO  OSTERWOLDE  LEIT  MI  GETE  ANNO  DNI  M CCCC XCII – DEFUNCTOS  PLANGO  VIVOS  VOCO  FULGURA  FRANGO  VOX  MEA  VOX  VITE  VOCO  VOS  AD  SACRA  VENITE    HERMAN  MI  GHEGOTE  HEEFT In 1936 is aan bovengenoemde oorspronkelijke tekst toegevoegd: – DOOR  VRIJW.  BIJDRAGEN  INGEZET.  OOSTERWOLDE  HERGOTEN  1936, KERKVOOGDEN  AD. J.  VANB  WEPEREN,  H. VOCHTELOO,  H. TER  BORCH  DOOR  GEBR.  VAN  BERGEN  TE  MIDWOLDA Vertaling Latijn: ‘Ik beween de overledenen, ik roep de levenden, mijn stem is mijn leven, komt tot het heilige’. Versiering op de klok: Tussen de tekst staan twaalf apostelen afgebeeld. Onder het randschrift is een bladmotief. Op de mantel de kruisiging met Maria en Johannes onder het kruis en een afbeelding van de gekroonde Maria met scepter en kind en in haar aureool ‘Ave Maria Gracia’. Tekst op kleine klok: – (GEGOTEN  DOOR  JACOBUS  VAN  BERGEN  TE  MIDWOLDA) – TOEN  OORLOGSLEED  TROK  OVER  ‘T  LAND,  VIEL  DE  OUDE  KLOK  IN VYANDS  HAND.  – THANS  ROEP  IK  MET  EEN  NIEUWE  KLANK  ONS  VOLK  TEZAAM  TOT  LOF  EN  DANK. – DOOR  VRIJWILLIGE BIJDRAGEN  BIJEEN  GEBRACHT.  OOSTERWOLDE  1948  A. J.  VAN  WEPEREN,  L. GORTER,  H. TERBORCH,  KERKVOOGDEN. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/DKklok.jpg” alt=”Klok Oosterwolde (Frl.)” border=”0″ width=”90%” vspace=”15″/> (Grote klok uit de klokkenstoel van Oosterwolde). In 1876 kreeg Klaas Hendrik Noorman (zoon van de orgelbouwer) van de kerkvoogden de opdracht voor afbraak en nieuwbouw van het klokhuis voor een bouwsom van f. 990,00 <em>Tekst grotendeels overgenomen van de site www.klokkenstoelen.nl</em>