3. Kotte weeties

Tot besluut nog wat opmarking over een peer zaeken, die ommedaenken verdienen. De pasterieplaets, de oolde weme, is in 1764 verkocht. In die armoedige tied van langdurige economische recessie brochten de pasteriegoederen op een protte plakken niet genoeg meer op veur et onderhoold van de predikaanten. De Staoten van Frieslaand garandeerden de predikaant in ruil veur de pastoralia een vaast traktement. In alle Ooststellingwarfse dörpenbin in die jaoren de pasterieplaetsen te koop anbeuden. Zo kwam in Oosterwoolde de oolde weme in hanen van de femilie Gasinjet. In 1837 hebben de stemgerechtigden bi’jmekere west en besleuten om de oolde glas-in-lood¬raemen te vervangen deur ni’je mederne, hoolten raemen. Wat d’r doe nog over west het van et braandschilderde wark uut 1735, wodt niet nuumd. Mar tot an die tied toe kommen we in de rekenboeken wel hieltied posten tegen van “glazen maken” en “glazen verloden”. De kosten van de ni’je raemen binnen f 250,50. In 1860 besluten de stemgerechtigden dat d’r een orgel in de karke kommen mos. Tot dan toe had de gemiente et doen moeten mit een veurzanger. Hendrik Noorman, timmerman in Oosterwoolde, kreeg de opdracht om et orgel te bouwen. Veurzoveer bekend is dit et ienigste orgel van zien haand. Et is een opvalend groot en ok hiel biezunder instrement wodden, dat haost wat een dominaant plak innemt in de karke. Noorman moet wel een hiel kundig en muzikaal man west hebben, want daornao kommen wi’j him tegen as orgenist. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Orgel.jpg” alt=”Et Noormanorgel” /> <em>Et Noormanorgel</em> Op de tekening van 1724 is de ringmure om et karkhof hiel dudelik te zien. Hi’j is dan nog kompleet mit twie poorties. Die mure veurkwam dat d’r vee op et karkhof ommestrunen kon: honnen en katten, mar in vroegere tieden leupen de varkens ok vaeke los rond. Wanneer de poorties ofbreuken binnen, weet ik niet. De mure is veur een pat ofbreuken in 1893. De rest is in 1915 ofbreuken en vervongen deur een beukehede. Op een foto uut 1880 is et muurtien nog te zien. An de noord- en oostkaante van et karkhof zitten de fonnementen nog in de grond. De karke het verschillende keren een verbouwing ondergaon, ok recentelik, mar interessaant is veural de verbouwing die west het in 1930. Architekt Meek uut Donkerbroek had een ontwarp maekt veur een vri’j ingriepende medernisering van de butenkaante van de karke. Gelokkig is dat plan niet uutvoerd en is et bleven bi’j een vri’j bescheiden, mar toch niet onbelangrieke ingreep. Op oolde foto’s is nog te zien dat de westgevel op een peer hiele kleine raempies nao, een bliende gevel was. In 1930 is d’r even wat leger een groter ovaal venster plaetst mit daoronder drie ni ‘je vensters. De veurgevel het daordeur in wezen een hiel aander anzien kregen. Bi’j gelegenhied van diezelde verbouwing en opknapbeurt van 1930 het et oolde monementaole deupvont mit gothische elementen, dat in de pasterietuun ston (nog te zien op een oolde kaorte), nao deur een beeldhouwer restereerd te wezen, weer een plakkien kregen in de karke. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/DKpastorie.jpg” alt=”De pasterie mit rechts et deupvont in de tuun” /> <em>Rechts et deupvont in de pasterietuun</em> Klik <strong><a href=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/?page_id=38″>HIERE</a></strong> om naor de litaratuurlieste te gaon.</body>