0. Inleiding

Et ien en aander over de Dörpskarke en de karkegeschiedenis van Oosterwolde.
Lezing bi’j gelegenhied van et aanbieden van de postzegel van de Dörpskarke op 25 april 2009 deur dr. Rienk Klooster.

Inleiding.
Over de ooldste karkegeschiedenis van Oosterwoolde, trouwens die van hiel Stellingwarf, bestaot nog hiel wat ondudelikhied. Omdat daor haost gien schriftelik bronnemateriaol over leverd is, kuj’d’r allieneg mar via omwegen achter kommen, hoe et karkelike leven him in disse streken ontwikkeld het. En dan is et vaeke nog een spullegien van koffiedik kieken. Mit die omwegen bedoel ik: feiten uut de geschiedenis in et algemien en dan mit naeme de karkegeschiedenis; wat de historie van et laandschop an gegevens oplevert en wat archeologisch onderzuuk an et locht brocht het. Bi’j wieze van anloop tot de ooldste karkegeschiedenis van Oosterwoolde moeten d’r zodoende eerst wat algemiener zaeken nuumd wodden, die indirekt mit Oosterwoolde en Stellingwarf te maeken hebben. Vanzels kan in dit verbaand niet de hiele karkegeschiedenis behaandeld wodden. Daoromme zal et blieven bi’j wat schetsen en indrokken, mar die hopelik wel wat locht smieten op wat d’r in Oosterwoolde an de haand west het en waor zo hier en daor nog sporen van over bleven binnen. Dit artikel is indield in twie gedielten: 1. de periode veur de Reformaosie (1580). Op disse ooldste periode zal et aksent wat kommen te liggen; 2. de periode van de Reformaosie of tot an de mederne tied. De literatuur waor ik et ien en aander an ontliend hebbe, is te vienen an et aende van dit opstel. <em>(webmaster: veur internetpublikaosie is de tekst over meerder dielen opsplitst)</em> Klik <strong><a href=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/?page_id=27″ title=”Naor et volgende heufdstok”>HIERE</a></strong> om naor 1.a De vroege Middelieuwen te gaon.