2.b Nao de beeldestorm

Et oolde Middelieuwse karkien, waor Stellingwarf in 1724 nog een tekening van maekt het, wodde in 1735 ofbreuken en vervongen deur de tegenworige Dörpskarke, die bouwd is in de typische protestaanse stiel van die tied. Om kosten te besperen is noch vri’jwat stien van de oolde karke bruukt: de fonnementen en ok de binnenmuren bin optrokken van de oolde grote bakstiender. De gedenkstiender boven de ingang herinneren an disse ni’jbouw. We kommen daor de naemen tegen van Jacobus Brouwer, karkvoogd en bewoner van de Oostenburg en de naeme van Daniël de Bloq Lycklama a Nijeholt, grietman van Stellingwarf Oostaende. De karke kreeg now ok een torentien, mar de klokken bleven in et klokhuus hangen. Dat torentien is d’r in 1790 tiedens een storm ofwi’jd en daornao vervongen deur de tegenworige dakruter. De karke kreeg ok braandschilderde glaezen in glas in lood, mit de waopens van de Perveensjoale en Dippeteerde Staoten en van et Hof van Friesland. In 1735 wodde d’r in et Lege ok een ni’j pasteriehuus bouwd veur de dominee, op etzelde plak waor nog de amtswoning van de predikaant te vienen is. De deftige herebaanke, die de femilie Barels al in 17e ieuw plaetsen leuten had, kreeg weer een plak in de ni’je karke en is daor nog te bewonderen. Et zol de Oostenburg-baanke blieven, want hi’j verarfde via de femilie Brouwer naor de femilie Gasinjet. Doe Albert Berends Prakken in 1830 de Oostenburg kocht, was de herebaanke in de karke bi’j de koop inbegrepen.     De Bataafse revolusie van 1795 mit de leus: Vri’jhied, geliekhied en broederschop is niet an de karke in Oosterwoolde veurbi’jgaon. Op poletiek gebied was d’r van alles an de haand. Zo besleut et ni’je Perveensiaol Bestuur, waor nogal wat radikale lu in zaten, in juni 1796 dat alle uterlike tekens van de macht van de adel van de eupenbaore en pattekuliere gebouwen verdwienen mossen. Dus vot mit waopens en titels op karken, poorten en huzen, stoelen, baanken en grafstiender. En zo is d’r in die zommer hiel wat ofbeiteld, veural in en an de karken. In de Zuudoosthoeke van Frieslaand waren ze bliekbaor lang zo radikaal niet as in Liwwadden en op aandere plakken in de perveensie. Want in Oosterwoolde is in wezen niet zo hiel vule beiteld. Et waopen van Daniël de Blocq Lycklama a Nijeholt, recht boven de deure, (zie foto) is vernield en zien titels bin uut de linker stiene beiteld. Mar et waopen van Jacob Brouwer daornaost, is niks mit gebeurd. En ok de grafstiender van de femilie Terwisga en Barels, mankeert haost niks an. <img src=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Afbeeldingen/Gebeiteld_wapen.jpg” alt=”Uutbeitelde gevelstiene” /> <em>Uutbeitelde gevelstiene</em> Dat gelt ok veur de karkeraemen mit de waopens. Mar daor staot daortegenover dat de waopens op de femiliebaanke d’r ofsneden binnen. Slimmer veur de karke was et dat in diezelde Bataafse tied de overhied, die wel geld bruken kon, zien oge valen laoten had op de karkelike goederen in Frieslaand. Zo mos de karke van Oosterwoolde een zesde diel van zien bezit ofstaon an et Perveensjaol Bestuur. Om die reden wodde et laand op De Poel verkocht veur een bedrag van f 475, geld dat ofdreugen wodden mos an et ni’je perveensjaole bestuur in Liwwadden. Klik <strong><a href=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/?page_id=33″ title=”Naor et volgende heufdstok”>HIERE</a></strong> om naor 3 Kotte weeties te gaon.</body>