Lezing dr. R. Klooster

Onderaan deze pagina volgen de genummerde hoofdstukken van de lezing van dr. Rienk Klooster (Leeuwarden) zoals hij die op 25 april 2009 hield in de Dorpskerk ter gelegenheid van de aanbieding van een postzegel van de Dorpskerk. Het was een bewerkte versie van een lezing die hij in 2004 (2 juni) had gehouden op uitnodiging van de Historische Vereniging Oosterwolde en omstreken.

De tekst is in het Stellingwerfs. Dr. Klooster hanteerde zowel in 2004 als in 2009 slechts twee hoofdstukken (vóór en na de pauze); vanwege de leesbaarheid is een en ander voor internepublicatie in paragrafen gesplitst.
Klik op een hoofdstuk om het te lezen.

0. Inleiding
1.a De vroeger middeleeuwen
1.b Omdebi’j 1000 nao Christus
1.c Oosterwoolde in die tied
1.d Oosterwoolde en de karke
2.a De Refermaosie
2.b Nao de beeldestorm
3. Kotte weeties
4. Literetuur