Lezing dr. R. Klooster

Rechts onder deze paginaaanduiding volgen de genummerde hoofdstukken van de lezing van dr. R. Klooster (Leeuwarden) zoals hij die in 2009 hield in de Dorpskerk op een middag (25 april) 2009 ter gelegenheid van de aanbieding van een postzegel van de Dorpskerk. Het was een bewerkte versie van een lezing die hij in 2004 (2 juni) had gehouden op uitnodiging van de Historische Vereniging Oosterwolde en omstreken.

De tekst is in het Stellingwerfs. Dr. Klooster hanteerde zowel in 2004 als in 2009 slechts twee hoofdstukken (vóór en na de pauze); vanwege de leesbaarheid is een en ander voor internetpublicatie in paragrafen gesplitst. Op blauwe tekst kan geklikt worden voor verdere informatie. Klik <strong><a href=”http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/Dorpskerk/?page_id=26″>HIERE</a></strong> om naor 0. Inleiding te gaon.